Het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) is actief op uiteenlopende terreinen als:
-  nieuwe democratie 
-  open overheid 
-  groene economie  

We geloven in de kracht van idee├źn, in dialoogvoering, in het delen van kennis en het beproeven van innovaties in de praktijk. 

Enkele recente projecten zijn:

- Burgerparticipatie, Democratie Testlab (diverse gemeenten, VNG)

- Onderzoek haalbaarheid actieve openbaarheid (BZK)

- Heidagen met Colleges van B&W en Gemeenteraden

- Pilot open data (Tweede Kamer)

- Advies Governance Nationale Parken

- European Bioeconomy Manifesto (EZ/EC)

- Nieuw Bos en klein Wonen (LNV)

- Omgevingswet en Open Overheid 

- Actieplan Bos en Hout (EZ)

- Ontwikkeling Kralenspel 

 

'Het is in de verandering dat de dingen hun bestemming vinden.'

Spin offs:

Publieke Versnellers
Studio Wolfpack
Stichting MOiO
ARTCO