Impact van maatschappelijk initiatief

Wat is de impact van maatschappelijke initiatieven? Onderzoekers van het Groene Brein, SeLab en Drift brachten het in kaart, in opdracht van BZK. Wat blijkt? Initiatieven schieten als paddestoelen uit de grond. Er ontstaat vanuit de samenleving een complete publieke sector met talloze initiatieven op gebieden als zorg, veiligheid, energie, duurzaamheid, vervoer, krimp, kunst en ontwikkelingssamenwerking. Zie voor het rapport: hier