Experiment: aandacht voor doorwerking

Het IMI beoogt in haar werkwijze doorgaand aandacht te houden voor hoe plannen doorwerken in de praktijk. Aandacht voor hoe (en of) nieuwe ideeën werkelijk impact hebben en houden. Om aan die intentie nog duidelijker vorm te geven werd Marjorieke Glaudemans uitgenodigd om als katalysator doorwerking het thema doorgaand te agenderen voor 2009. Samen met Hellie van Hout deed ze veldonderzoek.

Inzichten lezen? klik hier

In het veldonderzoek ontdekten we hoe belangrijk de rol is van het individu. Hoe cruciaal de individuele houding en intentie van de ‘doorwerker’ is. En hoe belangrijk het is om je bewust te blijven van de verschillende perspectieven van de betrokkenen bij een transitieproces. Dat dat een goed afgestemde vorm van overdracht vraagt.

In het najaar van 2009 vertaalde Glaudemans deze gegevens in een voorstel voor een experiment. De vorm van het experiment is gebaseerd op deze observatie: ‘Doorwerking heeft een relatie met controle, met meetbare doelen. Maar is doorwerking meetbaar? Of heeft het altijd de aard van een doorfluisterspel? Waarin het woord olifant in 6 of 7 stappen transformeert in oh die valt! Moet niet juist in het ontwerpen van processen van doorwerking vanuit dit mechanisme worden gedacht?’ 

Je zou kunnen zeggen dat door het uitvoeren van dit experiment het doorfluisterspel aan den lijve is ervaren in het IMI. De beginvraag in november 2009 was ‘Welk concept of idee zou moeten doorwerken en waarom eigenlijk?’ De intentie met deze vraag was om uit te nodigen tot reflectie, in elke fase van een proces van doorwerking opnieuw.

‘Want er zijn genoeg functionarissen die papier heen en weer schuiven en nog meer papier produceren. Het is pijnlijk om aan iets met ziel en zaligheid te werken dat snel daarna weer uitdooft of in een diepe la verdwijnt Het maakt de zinloosheid van het bestaan en van onze inspanningen op dat moment misschien ook zo duidelijk. Doorwerking heeft betrekking op het bewerkstelligen van daadwerkelijk resultaat, dat het ertoe doet, dat het betekenis heeft, dat mensen er iets aan hebben, dat de samenleving de vruchten kan plukken, dat het waarde toevoegt dat het doorwerkt en aan kracht wint. van die dingen...’ Guido Enthoven, directeur IMI 

Elke IMI-er is achtereenvolgens uitgenodigd om katalysator doorwerking te zijn en een tot twee maanden specifieke aandacht te besteden aan het gegeven doorwerking.
Aan het einde van elke periode vond een overdracht plaats aan een volgende kandidaat. De overdracht schetste een beeld van opgedane inzichten. Aan het einde van elke periode vond er een interview plaats waarin werd teruggekeken op de periode en waarin een persoonlijk advies omtrent doorwerking werd gegeven. 
Het proces van doorgeven van het katalysatorschap van de ene naar de andere IMI-er begon in november 2009 en eindigde medio november 2011. Het experiment is 2 jaar lang een vervoermiddel geweest voor doorgaande reflectie op de betekenis van doorwerking voor het IMI. Op hoe je je, als IMI-er, met het gegeven doorwerking verhoudt in je werkpraktijk. In december 2011 is het experiment afgerond middels een gezamenlijke evaluatie.

Impressie van het experiment  in 2 beeldschetsen;
Een fragment uit de conversatie tijdens de eindevaluatie, klik hier  en voor een persoonlijke visie die de ene katalysator aan de volgende heeft doorgegeven, klik hier.

 In 2012 gaan we verder met katalysator 2.0. Daarin blijven we IMIers uitnodigen om een aantal weken te reflecteren op doorwerking. En hun inzichten te delen. Maar we laten het principe van het doorfluisterspel los.
 
Meer info: Hellie van Hout en/of Marjorieke Glaudemans