Toekomstbrillen en Trendkaarten

IMI heeft in opdracht van het Deltaprogramma IJsselmeer aan de hand van trendkaarten en waardesystemen verschillende brillen op de toekomst van het IJsselmeergebied ontwikkeld. Dit leverde een schat aan kennis en methode die ook voor andere vraagstukken kan worden ingezet. De inzichten hebben we inmiddels alweer benut voor in ieder geval de gemeente Gorinchem en de topsector Bio Based Economy. 

Klik voor het rapport, voor de brochure en voor de trendkaarten.
En benader Yung Lie voor meer informatie.