Geschiedenis

"Het verhaal over IMI begint bij de Nationale Ideeënlijn, die ik samen met Pieter van Megchelen en Tom Egyedi in 1991 heb opgericht", aldus Guido Enthoven. "Ons idee was eenvoudig: mensen in het land oproepen om hun creatieve, briljante en innovatieve ideeën naar ons op te sturen, zodat wij deze konden beoordelen en de meest kansrijke zouden uitzetten bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. "Het verzamelen van ideeën lukte erg goed; na enkele jaren kregen we een tv-serie op prime time bij de NCRV. Maar het laten landen van ideeën bleek een stuk ingewikkelder. We leerden snel wat wordt bedoeld met het 'not-invented-here-syndroom' en ontdekten het belang van vruchtbare aarde.

We gooiden het daarom over een andere boeg. We richtten het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) op, waarbij onze focus lag op maatschappelijke innovatie. Daarbij gingen we eerst in gesprek met overheden en wezen op de ervaringskennis en ideeën die overal in de samenleving beschikbaar zijn. De centrale gedachte was: beleid en plannen kunnen winnen aan kwaliteit en draagvlak als je bewoners, organisaties en vrijdenkers betrekt bij het opstellen ervan.

Sinds die tijd hebben we uiteenlopende projecten gedaan op verschillende schaalniveaus. We adviseren bewindspersonen en de Tweede Kamer, maar werken vooral voor ministeries, provincies en gemeenten. Regelmatig worden we ook gevraagd om een bijdrage te leveren aan het oplossen van complexe vraagstukken zoals het ontwikkelen van een taxonomie van maatschappelijke initiatieven of het tot elkaar brengen van partijen met uiteenlopende visies en belangen, als in het food-fuel debat.”

IMI is in 1993 gestart als stichting en opereerde ook als BV, maatschappelijke vennootschap en de facto als coöperatie. Zij opereert nu als netwerkorganisatie met oprichter Guido Enthoven als directeur. IMI ontvangt geen structurele subsidies en verkrijgt haar middelen uit opdrachtonderzoek en advies.