Guido Enthoven - Makelaar in maatschappelijke ideeën

mr. dr. Guido Enthoven is oprichter van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI). In opdracht van ministeries, gemeenten, bedrijven of maatschappelijke organisaties organiseert hij innovatieprojecten, dialoogprocessen en toekomstverkenningen. Hij opereert op uiteenlopende terreinen met als speerpunten groene economie, open overheid en nieuwe democratie. Hij heeft bijzondere affiniteit met ingewikkelde processen met veel actoren, elk met eigen wensen, ideeën en belangen. Het is de kunst om daaruit iets moois te destilleren; een gezamenlijk plan dat tot de verbeelding spreekt en tot actie leidt. 

Guido Enthoven begon zijn loopbaan als tabaksplukker (Canada), beglazer (Californië) en sinaasappelplukker (Israël). Hij studeerde rechten in Leiden. In 2011 promoveerde hij op de informatierelatie tussen regering en parlement met het proefschrift ‘Hoe vertellen we het de Kamer?’ Hij houdt regelmatig lezingen en inleidingen en publiceerde ruim zeventig artikelen over coproductie, informatierelaties en democratische vernieuwing in diverse kranten en vakbladen.

g.enthoven@imi.nu

06 5429 8149

Artikelen van Guido: klik hier