Janjoost Jullens - oprichter studio Wolfpack

Janjoost zoekt graag de essentie: wat is de kern van het verhaal? Vanuit IMI deed hij toekomstverkenningen, onderzoek naar innovatief ondernemerschap en creatieve crossovers, ontwikkelde hij hands-on modellen voor complexe/vage materie als de energieke samenleving en werkte hij aan een reeks van publicaties. Thematiek: breed, vaak op het raakvlak van transitieopgaven (water, grondstoffen, steden, voedsel) en innovatieniches.

Parallel aan zijn IMI-werk ontwikkelde hij een flink portfolio en netwerk in de Rotterdamse creatieve garde, o.a. als organisator, deejay, ‘medekunstenaar’ en curator. In 2013 richtte hij Wolfpack op, een creatieve studio waarmee hij exposities en publicaties produceert: autonoom (oa El Segundo, Berlijn) en in opdracht rond innovatie- en transitiethema’s, zoals voor EZ en de WUR.

Sinds september 2014 heeft Janjoost zijn IMI-collega’s Bart Krull en Mattijs Taanman bij Wolfpack aan boord. Zij richten zich als trio op nieuwe ontwikkelingen in innovatie- en transitieland en zijn goed in het zien van eerste symptomen, het zetten van eerste stappen en het bieden van eerste grip en inzicht. Wolfpack bestrijkt daardoor nu de hele keten van verkenning via analyse en verhaal tot aan mooie modellen en uitingsvormen. Janjoost is zowel in Wolfpack- als IMI-context verantwoordelijk voor creatieve inbreng, analyse en conceptontwikkeling: het verhaal destilleren en met een kickfactor neerzetten. 

www.studiowolfpack.com 
janjoost@studiowolfpack.com  / j.jullens@imi.nu / 06 1422 4322