Laura HornickLaura laveert met grote kundigheid in ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Iets wat niet verwonderlijk is als je in je vrije tijd met leeuwen werkt! Als antropoloog intermedieert ze tussen gemeente en burger, woningcorporatie en bewoners. Met name deelname van etnische minderheden aan maatschappij en politiek heeft haar grote belangstelling. Allochtone vrouwen inzetten in een ‘achter de voordeur aanpak’, inburgeraars zelf ambassadeur maken van de inburgering, de moskee betrekken bij participatie van de achterban zijn onderwerpen waar ze alles van af weet. De laatste jaren werkte ze als procesmanager voor de minister van Wonen, Wijken en Integratie als liaison tussen het rijk en een aantal grote gemeenten. Daarbij is zij een specialist geworden in een innovatieve aanpak van (wijkgerichte) participatieprocessen. Dit doet zij in diverse rollen: als facilitator van de discussie, begeleider van pilots, sparringpartner of procesmanager.  Laura Hornick studeerde af in de culturele antropologie op de relatie tussen democratiseringsprocessen en etnische identiteit. Dit onderwerp blijft een rode draad in haar werk. Ze werkte bij Vluchtelingenwerk, in asielzoekerscentra en ontwikkelde landelijk beleid voor het Centraal orgaan opvang Asielzoekers. Tijdens de oorlog in voormalig JoegoslaviĆ« werkte ze voor een lokale NGO en verwonderde zich ook daar over de spanning en complexe machtsverhoudingen tussen etnische groepen. De laatste twee jaar hielp ze het ministerie van economie en arbeidszaken in KroatiĆ« om de communicatie met burgers te verbeteren.  Behalve dat ze graag leeuwen temt, danst ze salsa en reist de wereld over waarbij een steeds  grotere groep haar verhalen en foto’s online volgt. 

06 16110257