Marjorieke Glaudemans - 'Humor is seeing space where there is none' IMI werkt regelmatig met Marjorieke samen. Marjorieke is kunstenaar. Haar werk ontstaat tegen de achtergrond van onze radeloos bewuste tijdsgeest. Haar projecten vinden voornamelijk plaats buiten de geëigende kunstpodia, direct in het maatschappelijke en sociaal-economische domein. Sinds 1995 heeft ze met uiteenlopende bedrijven, organisaties en maatschappelijke instellingen gewerkt. Marjorieke maakt blinde vlekken zichtbaar en werkt graag in complexe situaties, zonder verstrikt te raken in organisaties en hun systemen. Ze werkt vanuit het motto: humor is seeing space were there is none. In schijnbaar vaststaande situaties zoekt ze onverstoorbaar en in samenspraak met betrokkenen naar nieuwe gezichtspunten. In de laatste 15 jaar heeft haar kunstenaarsschap steeds meer de gedaante van adviseur aangenomen, van facilitator van processen die onverwachte inzichten genereren. Bij IMI is Marjorieke vormgever in de overdrachtelijke zin. Ze inspireert tot heel goed kijken naar hoe er gekeken wordt naar wat er is. Ze is, kortom, facilitator van (in)zicht voor mensen binnen en buiten het instituut. Samen met Hellie van Hout werkt ze aan het project ‘Aandacht voor doorwerking’. Eerder onderzocht ze de rol van emoties in onze maatschappij met het project handwijzer voor het sentiment. Ook deed ze veldonderzoek bij management centrum de Baak naar organisatie- en consultancy-strategieën. Met het project nomansland onderzocht ze de grenzen van de publieke en private ruimte. Sinds 2003 werkt ze onder de noemer free id zone aan een doorlopend veldonderzoek naar hoe we leven in de (complexe) systemen die we bedenken. Het onderzoek creëert vrijplaatsen rond sociaal economische kwesties: free id zones.