Nathalie Lecina - Grenzeloos...

 

De Kleine Prins, uit het boek van de Saint Expery, is het grote voorbeeld van Nathalie. De jongeman die zich verwondert en maar niet kan begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Zo ook Nathalie. Altijd in verwondering en vragen stellend. Over hoe we met elkaar samen leven en of onze samenleving maakbaar is (antwoord: nee, alhoewel...). Over wat ons maakt tot wie we zijn. De ‘dat kan niet’ en ‘zo is het nu eenmaal’-cultuur zijn haar vreemd.  

 

Ze Focust zich op onderwijs&ontwikkeling, in de breedste zin van het woord. "Alles is onderwijs", zou ze zeggen,"als je durft te leren". Te vaak lijken mensen hun taken 'gewoon' uit te voeren, omdat het moet. Ook als ze zelf goed weten dat dit niet gaat leiden tot een bevredigende oplossing. En te vaak stoppen mensen, met de mededeling 'dat is mijn verantwoordelijkheid niet'. Alsof mensen meer geneigd zijn hun grenzen te zien dan hun mogelijkheden. Niet gehinderd door grenzen, laat Nathalie door te doen zien, dat grenzen meer fictief bestaan dan werkelijk aanwezig zijn. Ze kan zich verwonderen over hoe ‘vast’ we onszelf zetten in een ‘vrij land’.  In de dagelijkse werkpraktijk weet Nathalie deze hindernissen te effenen door simpelweg een nieuw pad te bewandelen. En zo ziet zij onderwijs&ontwikkeling: Het onderzoeken en uitproberen van nieuwe paden, op basis van relevantie vragen en opdrachten. 

 

Ze gaat te werk volgens een methode geinspireerd op de ‘Rapid Prototyping Method’, bekend uit de technische wereld. Zo snel mogelijk bouwt ze ideeen en concepten om tot in de praktijk toetsbare plannen, om vervolgens te kunnen schaven en schuren waar nodig. Papieren tijgers zijn volgens haar wel mooi. Maar liever probeert ze gewoon uit. ‘Om de ware aard van de leeuw te kennen, moet je aan zijn staart trekken’, zei Francis Bacon in 1726. En zo ziet zij het ook. De praktijk is weerbarstiger dan welk plan, evaluatie doet vermoeden. Je moet het doen en dan aanpassen. 

Een greep uit haar werk:

 

MBO als voorhoede bij bezuinigingen

Nathalie heeft inmiddels een voorliefde ontwikkeld voor het werken met studenten van MBO-opleidingen. Deze studenten blijken goed in staat maatschappelijke vraagstukken op te pakken, van schooluitval tot afvalproblematiek, van ouderenzorg tot obesitas. En deze studenten zijn doeners. Ideaal om snel in de realiteit te kunnen ervaren of een plan goed lijkt en de moeite van het doorontwikkelen waard. Ze is daarbij vaak de concept-ontwikkelaar en zet de eerste partijen bij elkaar om over te gaan tot doen. Zie voor meer informatie over haar recente projecten www.mysleiden.nl en www.roemenpoen.nl

 

Verkenning Nieuw Nederland

Ze houdt ervan om zelf ook steeds verrast te worden door nieuwe inzichten en verrassende perspectieven. Het denken in bezuinigingen en beperkingen benauwde haar. Ze wilde de wenkende perspectieven verzamelen van inspirerende mensen en op een verleidelijke wijze presenteren. Ze vroeg een diverse groep mensen om ideeën op te tekenen die Nederland nieuwe perspectieven bieden met meerwaarde. Het werd een platform, boek en www.verkenningnieuwnederland.nl. Partners in de samenwerking: Floor Jaspers (www.floorjaspers.nl) en Susan Bink (www.Tikimo.nl).

 

Operatie Atlantis

Haar hart blijft kloppen bij waar haar carrière ooit startte: gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling, beschouwd vanuit maatschappelijke waarde. In Nederland is ruimte schaars. Elke keuze vóór een bepaalde inrichting betekent tegelijkertijd dat je iets anders moet laten. Althans, zo lijkt het. Want vaak is er veel meer mogelijk. In het project Atlantis stimuleerde Nathalie het collectieve innovatieve vermogen van professionals van verschillend pluimage, door hen samen te brengen rond de vraag: hoe kunnen we meerwaarde creëren rondom onze snelwegen? Denken, denken, verwonderen en tot actie overgaan. Dat is wat ze het liefst combineert. www.operatieatlantis.nl

 

Nathalie studeerde rechten in Utrecht. Voor haar scriptie ging ze op pad naar Rotterdam om junks te interviewen die een gebiedsontzegging opgelegd kregen. Bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen waren het gevolg. Tijdens haar studie richtte Nathalie een bedrijf op dat kleine evenementen/diners organiseerde. Daarna werkte ze  in de gebiedsontwikkeling en infrastructuur. Ze is actief in haar buurt, deelnemer van de Albeda-leerstoel over sociale innovatie en wil meer doen met maatschappelijk ondernemend onderwijs.

Tegenwoordig is Nathalie directeur van Studio MOIO, klik hier voor meer informatie over Studio MOIO