Sven Meijers en IMI werken samen aan een Bio-Based Economy (BBE). Sven verkent als filosoof en kunstenaar welke rol kunst in het maatschappelijk dialoog BBE kan spelen. Volgens Sven vraagt de transitie naar een BBE om grote maatschappelijke veranderingen. Kunst heeft het vermogen om verhalen over te brengen en de verbeelding aan te wakkeren. Als je de maatschappelijke verandering op een duurzame en sociaal verantwoorde manier wil aanjagen is dit vermogen van kunst van onschatbare waarde. 06-29286485