‘Towards the best of all possible worlds…’ Deze uitspraak beschouwden we bij de oprichting van IMI in 1993 als richtsnoer voor ons handelen. Na twee decennia geldt deze opdracht voor ons nog steeds.

IMI is een aanjager van vernieuwingsprocessen in de publieke sector. Onze drijfveer is om de rijkdom van ideeën en ervaringen in organisaties en uit de samenleving zo toe te passen dat maatschappelijke vraagstukken slimmer worden opgelost. Om beleid te verbeteren, projecten te realiseren en innovaties in gang te zetten. ‘Het is belangrijk om ongebruikelijke zaken zoveel mogelijk de ruimte te geven, zodat het op den duur duidelijk kan worden welke hiervan geschikt zijn een gewoonte te worden.’ (J.S. Mill)

In de afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij honderden projecten, als kwartiermaker, onderzoeker, procesbegeleider of adviseur. We voeren opdrachten uit voor bijna alle ministeries, voor tientallen gemeenten, voor provincies en grote maatschappelijke organisaties. Onze producten zijn altijd maatwerk: dialoogvoering, onderzoek, toekomstverkenning, een bijzondere bijeenkomst, lezing of adviestraject. Inhoud en proces zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden.