Bijzondere projecten Innovatie

Hier vindt u een selectie van onze innovatieprojecten uit de afgelopen jaren.

 


Taxonomie van maatschappelijke initiatieven

In  opdracht van het ministerie van I&M, directie Milieu heeft IMI een  overzichtelijke taxonomie van maatschappelijke initiatieven ontwikkeld.  De taxonomie maakt de ‘energieke samenleving’ concreet en helpt te bepalen wat voor initiatief je nu voor je hebt.

Operatie Atlantis
Operatie Atlantis is een innovatiemethode voor complexe vraagstukken, gebaseerd op een oud geschrift ‘The New Atlantis’ (Francis Bacon, 1627). Kern van de aanpak: verschillende multidisciplinaire teams die ieder met een eigen bril het vraagstuk onderzoeken (literatuur, experimenten, internationaal etc). In opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd rond het thema ‘meerwaarde van de snelweg’. Met ondernemers, kunstenaars, omwonenden en bestuurders.

Groene Groei
Wat moet er gebeuren om de economie radicaal te verduurzamen? Ruim 35 geïnterviewde ondernemers die groen en groei al succesvol combineren gaven antwoord. De rode draad: 'maximale waarde' creëren. Nederland is van oudsher sterk in het optimaal benutten van grondstoffen, oppervlakte en infrastructuur. Verkenning in opdracht van het Ministerie van IenM.

Essaybundel Publieke Pioniers
Dertig pioniers van binnen en buiten de overheid vertellen hun verhalen. Ze gaan over lef, leren, hoofdstoten en weer verder gaan. Over nieuwsgierigheid en open durven zoeken. Samen met Simone Huijs (Gemeente Venray) heeft IMI het initiatief tot deze bundel genomen en de hoofdredactie gevoerd. De essaybundel is mogelijk gemaakt door de ministeries van EZ, I&M en BZK.

Conferenties Algemene Bestuursdienst
Ondersteuning bij de conceptontwikkeling bij het 10-jarig bestaan van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Ontwikkeling kernthema en rode draad voor zestal conferenties voor ambtelijk topmanagers. Procesarchitectuur en uitwerking bijeenkomsten over ‘waarden’ en over ‘toekomst’.

Dag van de Toekomst
Ondersteuning ministerie van LNV, het InnovatieNetwerk en Transforum bij conceptontwikkeling, invulling en organisatie van de eerste Dag van de Toekomst. Focus op inspiratie, innovatie en samenwerking in de agrofood-sector. Aan de dag namen 400 mensen deel.

Portfoliomanagement Rijkswaterstaat
‘Hoe kies je juist díe pilot die uiteindelijk het meeste succes oplevert?’ Dat was de vraag van Wegen naar de Toekomst (WnT), een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. IMI ontwikkelde een selectieproces waarmee de beste ideeën overblijven.

Reiziger in de Toekomst
Rijkswaterstaat wil een publieksgerichte dienstverlener worden. Vanuit deze achtergrond is het belangrijk om zicht te krijgen op het profiel en de behoeften van de reiziger in de toekomst. Productie kaleidoscopisch tijdschrift, via literatuur search en interviews. Formuleren van vorstellen voor pilots op korte termijn. In opdracht van RWS.

Willie Wortel Wedstrijd
Een uitvinderswedstrijd voor middelbare scholieren, waaraan scholen, bedrijven, kunstenaars en gemeente aan bijdragen. Dat is de Willie Wortel Wedstrijd, waarvoor IMI kwartiermaker was.