Burgerparticipatie en cocreatie

Een belangrijke poot in ons werk vormen participatie en cocreatie. IMI opereert in de voorhoede: spannende projecten die verder gaan dan ‘even inspreken’.

Recente projecten:

Taxonomie van maatschappelijke initiatieven, Handreiking Burgerparticipatie, Singelpark, City Mondial, Samen bezuinigen, Uitdaging, Community of practice

 

 

Taxonomie van maatschappelijke initiatieven

In opdracht van het ministerie van I&M, directie Milieu heeft IMI een overzichtelijke taxonomie van maatschappelijke initiatieven ontwikkeld. De taxonomie maakt de ‘energieke samenleving’ concreet. Zij deelt initiatieven onder in vier hoofdsoorten met verschillende ondersoorten en is toepasbaar op onderwerpen van klimaatbeleid tot eenzame ouderen. De taxonomie helpt te bepalen wat voor initiatief je nu voor je hebt. Te gebruiken voor het inventariseren, beoordelen, ondersteunen en/of verbinden van initiatieven. Een uitgebreid rapport is hier te vinden en voor een korte en aangescherpte versie klik hier.

 

Contact: Mattijs Taanman

 

Handreiking Burgerparticipatie
In opdracht van het ministerie van BZK hebben we een E-Zine gemaakt. Vol met verhalen en lessen uit de praktijk en checklisten en verbeterstappen. Klik en scroll er doorheen als je als gemeente meer wilt samenwerken om innovatie te stimuleren, veel mensen te bereiken en/of verantwoordelijkheden wil overdragen. Bekijken? klik hier
 

Contact: Rense Bos

 

Singelpark

Een grote groep enthousiaste Leidse burgers verenigd in de ‘Vrienden van het Singelpark’ en de gemeente Leiden werken samen om het langste stadspark van Nederland te ontwikkelen. IMI ondersteunt beide partijen in het maken van goede afspraken voor lange termijn samenwerking. Thema’s die relevant zijn: communicatie, rollen, verantwoordelijkheden, eigenaarschap etc.

Contact: Tom Egyedi

 

City Mondial

IMI ondersteunt in Haagse wijken zoals de Schilderswijk City Mondial met hun wijkcommunicatie. Daarvoor ontwikkelde we de Buzz-Bus: een bijzondere manier van communiceren. De City Mondialbus is omgebouwd tot een rijdend mediacentrum die videoboodschappen van mensen in de wijk registreert en uitzendt. Waar de Buzz-Bus komt, ontstaan spontane gesprekken over wat in de Schilderswijk beter en slimmer kan. Het IMI heeft het concept van de mediabuzz bedacht en voert deze samen met medewerkers van City Mondial uit.

Meer informatie: klik hier

 

Samen bezuinigen

De gemeente Gorinchem moet zoals zoveel gemeenten bezuinigen. De wens was om dit samen te doen met inwoners en maatschappelijke organisaties. IMI heeft het proces begeleid, interviews gehouden met betrokken om scenario’s te destilleren en bijeenkomsten met verschillende partijen gefaciliteerd.

Meer informatie: Yung Lie en/of Elsbeth Koek.

 

Uitdaging

Een groep bewoners in Leiden Noord hebben een wens voor hun gebied. Een buurtcafé, een speeltuin, een museum, gesteund door Fonds 1818. De bewoners hebben zelf geld om dit te financieren en willen samen met de traditionele partners - gemeente, coöperaties, zorginstellingen-ontwikkelen. Logisch dat het zoeken is naar nieuwe verhoudingen. IMI heeft aan de hand van de effecten arena gezocht naar gezamenlijke doelstellingen om de samenwerking verder te brengen.

Meer informatie: Nathalie Lecina en/of Elsbeth Koek

 

Community of practice

 
We merken in gesprekken en tijdens bijeenkomsten dat er veel behoefte is aan praktische uitwisseling over burger- en overheidsparticipatie. We willen daarom een Community of Practice (CoP) over dit onderwerp starten en zijn nog op zoek naar gemeenten die willen meedoen. Meer weten over de Community of Practice, klik hier.

Meer informatie: Rense Bos