Projecten Kennis en Informatie

Op het gebied van kennis en informatie werken we aan projecten over de informatievoorziening van Kamerleden, over actieve openbaarheid en over de verbinding tussen wetenschap, politiek en beleid.

Internationale verkenning actieve openbaarheid. Nederland heeft het Open Government Partnership ondertekend. Wat doen andere landen op het gebied van het actief openbaar maken van overheidsinformatie? Wat zijn problemen en barrières om informatie openbaar te maken? Wat zijn beste praktijken. Een verkenning in opdracht van BZK.

 

Initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid. IMI organiseerde de maatschappelijke consultatie voor een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur: de Wet open overheid. Wetenschappers, experts, journalisten en burgers werden gevraagd hun inbreng te leveren voor het initiatief Voortman/Schouw. Op initiatief van GroenLinks en in opdracht van de Tweede Kamer. 

 

Wetenschap en politiek. Wetenschap en politiek lijken heel verschillende domeinen. Echter, op onderdelen kunnen deze werelden elkaar versterken. Een internationale verkenning naar succesvolle manieren om wetenschap en politiek met elkaar te verbinden, in opdracht van de Tweede Kamer.

Evidence Based Policy Making. IMI leverde het jubilerende Rathenau Instituut inhoudelijke inbreng voor een diner pensant over Evidence Based Policy Making: het benutten van wetenschappelijke inzichten bij beleidskeuzes. Ruim 150 wetenschappers, Kamerleden en topambtenaren wisselden kennis en ervaring uit tijdens een feestelijke avond in de Ridderzaal.

 

Lessen uit 25 jaar Parlementair Onderzoek. Studie naar de informatievoorziening aan het Parlement op basis van tientallen Parlementaire Enquêtes. Onderzoek in het kader van de Parlementaire Zelfreflectie in opdracht van de Tweede Kamer.

  

Informatievoorziening 2020. ‘Information is the currency of democracy.’ (Jefferson). De Dienst Informatie Voorziening van de Tweede Kamer wil zich voorbereiden op de toekomst. Hoe verloopt het proces van informatievergaring, verwerking en ontsluiting in 2020? Hoe kan de Dienst Informatievoorziening Kamerleden en andere gebruikers zo goed mogelijk bedienen? Wat is de rol van social media hierin? IMI begeleidde deze toekomstverkenning.

 

Kralenspel, Conferentie over Transdisciplinariteit. Organisatie van conferentie in opdracht van de RMNO over transdisciplinariteit in relatie tot het thema duurzaamheid. Met inzet van het Kralenspel, een methode om verschillende kennisdomeinen te verbinden ten behoeve van betere besluitvorming, geïnspireerd door het boek 'Das Glasperlenspiel' van Herman Hesse.