Versterken democratie

Wij werken niet alleen met liefde aan participatie maar ook aan het verbeteren van de representatieve democratie. Ook dan zijn transparantie en samenwerking leidend. 

Recente projecten:
Wetsvoorstel nieuwe WOB (update), Evaluatie Nationale Burgerinitiatieven, Publieke Pioniers
 

Wetsvoorstel nieuwe WOB (update)

In opdracht van de Tweede Kamer is IMI procesbegeleider voor een nieuwe (initiatief) Wet Openbaarheid van Bestuur. Middels maatschappelijke en wetenschappelijke consultatie is inbreng verzameld en geschreven aan een voorstel dat vanuit de Kamer op initiatief van Groen Links (Peters/Voortman)  is ingediend. IMI is betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw Wob-ontwerp dat voortbouwt op de voorstellen vanuit de Kamer en vanuit BZK.
Contact: Guido Enthoven

 

Evaluatie Nationale Burgerinitiatieven

In samenwerking met Netwerk Democratie is een evaluatierapport over het burgerinitiatief (minimaal 40.000 handtekeningen) gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer commissie verzoekschriften en burgerinitiatieven.
De belangrijkste aanbeveling van de initiatiefnemers:
De 2 jaars regel afschaffen. Door deze regel (een onderwerp van een burgerinitiatief mag de afgelopen 2 jaar niet behandeld zijn in de Tweede Kamer of een commissie) worden twee van de drie burgerinitiatieven niet ontvankelijk verklaard en daarom ook niet in behandeling genomen. Tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers die, nadat ze de 40.000 handtekeningen hadden opgehaald, verwacht hadden om serieus genomen te worden.

Voor een samenvatting van het rapport klik hier en voor een item op Nieuwsuur klik hier

Contact:Rense Bos

 

Essaybundel Publieke Pioniers

De essaybundel Publieke Pioniers gaat vooral over het vak van de ambtenaar in een veranderende wereld. Maar ook iets breder: de pioniers op het grensvlak van publiek en privaat. Loskomen van oude procedures en het aangaan van nieuwe partnerschappen met de samenleving – hoe doe je dat?

Dertig pioniers van binnen en buiten de overheid vertellen hun verhalen. Ze gaan over lef, leren, hoofdstoten en weer verder gaan. Over nieuwsgierigheid en open durven zoeken. Wat zij delen is het besef dat samenwerken met maatschappelijke partners een noodzaak is. Niet zomaar ingegeven door idealen en vernieuwingsdrift, maar omdat de grote opgaven van deze tijd er om vragen.

Samen met Simone Huijs (Gemeente Venray) heeft IMI het initiatief tot deze bundel genomen, hoofdredactie gevoerd en enkele eigen bijdragen geleverd. De essaybundel is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van EZ, I&M en BZK.

Meer weten over Publieke Pioniers, mail Janjoost Jullens