Openheid zit in de lucht. Overheden, bedrijven, ngo’s en burgers pleiten voor meer openbaarheid en transparantie. Het thema staat op de politieke agenda. Aan mooie woorden ontbreekt het niet, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Enkele bouwstenen voor een open overheid.