Hij kan die wet beter vernieuwen De stelling van Donner dat Nederland internationaal hoog scoort op het gebied van openbaarheid, is niet met droge ogen vol te houden, vindt Guido Enthoven.