Bouwstenen voor een nieuw Jeruzalem
Het conflict tussen Israel en de Palestijnen spitst zich regelmatig toe op de kwestie Jeruzalem. Uit de geschiedenis zijn lessen te trekken die tot doorbraken kunnen leiden. Artikel van Guido Enthoven in NRC Handelsblad.