Naast het lijvige promotieonderzoek van Guido Enthoven over de informatierelatie tussen regering en parlement nu ook een handzaam artikel.

De vragen die in dit artikel centraal staan: Wat zijn dominante patronen in de informatievoorziening van de regering aan de Tweede Kamer, zoals blijkend uit een analyse van 25 jaar parlementair onderzoek en uit de dagelijkse praktijk? Hoe kunnen deze patronen verklaard worden vanuit 1) de relatie tussen macht en kennis en 2) vanuit het perspectief van de principaal-agentbenadering?