Kamerlid kan ook niet toveren
Er bestaat een aanzienlijke informatie-asymmetrie tussen regering en parlement. Kamerleden beschikken qua inhoudelijke ondersteuning over een halve persoonlijk medewerker. Artikel door Guido Enthoven in NRC Handelsblad.