Open het politieke systeem!
Zes voorstellen voor democratische vernieuwing. Paginagroot manifest van diverse organisaties en personen op initiatief van Guido Enthoven, Jurgen van der Heijden en Jan Schrijver. Gepubliceerd in NRC Handelsblad.